•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

سفرکارت طنین

  سفر کارت طنین

اعتبار ما ، افتخار ماست ...

سفر کارت طنین خدمتی نو در جهت تسهیل امور سفر برای ارگان های دولتی و بخش خصوصی می باشد.

نحوه خدمات این کارت که به صورت هوشمند تعریف شده است عبارت است از :

-واریز اعتبار به مبلغ مورد نظر  توسط تصمیم گیران برای مدیران و کارکنان

-سهولت در خرید

-در اختیار بودن تمامی پکیج های مسافرتی در خدمت مشتری جهت بررسی و خرید تور یا سفر یا بلیت مورد نظر

-ایجاد ارتباط مناسب بین بخش رفاهی و کارکنان در جهت تسریع امور مسافرت

-اعتماد و اعتبار و قیمت های رقابتی در جهت رفع نیازهای مشتری

-تسویه با ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی به صورت هفتگی یا ماهانه به صورت توافقی

-کنترل مدیران مربوطه در جهت نیل به اهداف رفاهی با گرفتن گزارش ها از سفر کارکنان و نهایتا" ایجاد ارتباط مناسب و به وجود آمدن رضایت مشتری و کارکنان در امر سفر

-هدف نهایی این کارت دادن بهترین خدمات مسافرتی و امور مربوط به سفر می باشد

لذا شرکت طنین گشت ایرانیان آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با آن سازمان محترم اعلام می دارد .

امید است با استعانت از خالق متعال بتوانیم در کسب رضایت و جلب اعتماد شما موفق باشیم.