•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن (تضمینی)

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن (تضمینی)

spain-france-italy_0

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن (تضمینی)
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/06/31
تاریخ برگزاری 1397/03/01