•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
تور وارنا سواحل گلدن سندز (بلغارستان) - 1تیر ماه

تور وارنا سواحل گلدن سندز (بلغارستان) - 1تیر ماه

بلغارستان2

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان تور وارنا سواحل گلدن سندز (بلغارستان) - 1تیر ماه
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/06/31
تاریخ برگزاری 1397/03/25