•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

1

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/06/31
تاریخ برگزاری 1397/04/01