•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
نرخ استثنایی تور فرانسه ویژه ژانویه 2019

نرخ استثنایی تور فرانسه ویژه ژانویه 2019

10

با طنین گشت سفرهای خاطره انگیزی به سرتاسر اروپا تجربه کنید.

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان نرخ استثنایی تور فرانسه ویژه ژانویه 2019
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/10/10
تاریخ برگزاری 1397/07/10