•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
نرخ عالی پرواز به سرتاسر دنیا

نرخ عالی پرواز به سرتاسر دنیا

30303

جهت هماهنگی تماس بگیرید
697 696 44 021

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان نرخ عالی پرواز به سرتاسر دنیا
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/12/29
تاریخ برگزاری 1397/07/30
فایل ضمیمه نرخ عالی پرواز خارجی