•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
ویزا کانادا آفر ویژه

ویزا کانادا آفر ویژه

4+5

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان ویزا کانادا آفر ویژه
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1397/11/17
تاریخ برگزاری 1397/12/20
فایل ضمیمه ویزا کانادا