697 696 44 - 021 (20 خط ویژه)
(0)

تور چین پکیچ تابستانی 98

5 شب پکیچ تابستانی 98

5,190,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور پاریس ویژه تابستان و پاییز 98

هفت شب و هشت روز پاریس

1,130 يورو *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور رم + آمستردام ویژه تابستان و پاییز 98

سه شب رم + سه شب آمستردام ویژه تابستان و پاییز 98

1,990 يورو *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور ایتالیا ( رم + میلان ) ویژه تابستان و پاییز 98

سه شب رم + سه شب میلان ویژه تابستان و پاییز 98

1,230 يورو *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور پکن + شانگهای 98

تور پکن و شانگهای چهار شب + سه شب

5,390,000 تومان *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور رم + پاریس تابستان و پاییز 98

سه شب رم + سه شب پاریس

1,230 يورو *به ازای هر فرد

جزئیات