•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای لحظه آخری مربوط به آن را مشاهده کنید.

اخذ تضمینی ویزا شنگن و مولتی کانادا

اخذ تضمینی ویزا شنگن و مولتی کانادا

هوایی

شب اقامت

700 یورو.600 یورو .500 یورو

ویزا تضمینی ایتالیا  و  فرانسه

ویزا تضمینی ایتالیا و فرانسه

هوایی

شب اقامت

700 یورو . 600 یورو

اخذ ویزا تضمینی ایتالیا

اخذ ویزا تضمینی ایتالیا

هوایی

شب اقامت

700 یورو

اخذ تضمینی ویزا شنگن ایتالیا فرانسه هلند

اخذ تضمینی ویزا شنگن ایتالیا فرانسه هلند

هوایی

شب اقامت

700یورو.600یورو.500یورو

اخذ ویزا کانادا با مدارک 1600$

اخذ ویزا کانادا با مدارک 1600$

هوایی

شب اقامت

1600 دلار

تور ایتالیا ویژه پاییز و زمستان97

تور ایتالیا ویژه پاییز و زمستان97

هوایی

6 شب اقامت

1190 یورو

نرخ عالی پرواز به کانادا و آمریکا

نرخ عالی پرواز به کانادا و آمریکا

هوایی

شب اقامت

ویزا تضمینی انگلیس

ویزا تضمینی انگلیس

هوایی

شب اقامت

1500پوند

ویزا تضمینی ایتالیا در مرکز تخصصی اخذ ویزا شینگن

ویزا تضمینی ایتالیا در مرکز تخصصی اخذ ویزا شینگن

هوایی

شب اقامت

700 یورو

ویزا شنگن (تضمینی )- ورود به سفارت 30 روزه

ویزا شنگن (تضمینی )- ورود به سفارت 30 روزه

هوایی

شب اقامت

ویزا شنگن (تضمینی )- پیکاپ ویزای کانادا - انگلیس و آمریکا

ویزا شنگن (تضمینی )- پیکاپ ویزای کانادا - انگلیس و آمریکا

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

هوایی

شب اقامت