•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای لحظه آخری مربوط به آن را مشاهده کنید.

ویزا شنگن (تضمینی )- ورود به سفارت 30 روزه

ویزا شنگن (تضمینی )- ورود به سفارت 30 روزه

هوایی

شب اقامت

ویزا شنگن (تضمینی )- پیکاپ ویزای کانادا - انگلیس و آمریکا

ویزا شنگن (تضمینی )- پیکاپ ویزای کانادا - انگلیس و آمریکا

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

ویزای شنگن (رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه)

هوایی

شب اقامت

ویزای مولتی 5 ساله کانادا (تضمینی) با بالاترین گرید دعوتنامه

ویزای مولتی 5 ساله کانادا (تضمینی) با بالاترین گرید دعوتنامه

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه تضمینی

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه تضمینی

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن (تضمینی) - ورود 10 روزه

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن (تضمینی) - ورود 10 روزه

هوایی

شب اقامت

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا

هوایی

شب اقامت

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/850/000 تومان

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

12/350/000 تومان

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

10/750/000 تومان

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/750/000 تومان

تور میلان بهار و تابستان 97

تور میلان بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/300/000 تومان