•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای لحظه آخری مربوط به آن را مشاهده کنید.

ویزا سینگل و مولتی فرانسه و رفع ریجکتی از سفارت فرانسه

ویزا سینگل و مولتی فرانسه و رفع ریجکتی از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

ویزای مولتی کانادا + پیکاپ ویزای کانادا

ویزای مولتی کانادا + پیکاپ ویزای کانادا

هوایی

شب اقامت

ویزا کانادا مولتی(5 ساله)

ویزا کانادا مولتی(5 ساله)

هوایی

شب اقامت

اخذ ویزای شنگن و کانادا(vip)

اخذ ویزای شنگن و کانادا(vip)

هوایی

شب اقامت

ویزای تضمینی کانادا (VIP)

ویزای تضمینی کانادا (VIP)

هوایی

شب اقامت

وقت سفارت ایتالیا - فرانسه - اسپانیا (شنگن - تضمینی)

وقت سفارت ایتالیا - فرانسه - اسپانیا (شنگن - تضمینی)

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/100/000 تومان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

هوایی

10 شب اقامت

12/600/000 تومان

تور فرانسه

تور فرانسه

هوایی

6 شب اقامت

2/990/000 + 890 یورو