•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای لحظه آخری مربوط به آن را مشاهده کنید.

ویزا تضمینی شنگن (تعداد محدود)  ویژه ژانویه 2019

ویزا تضمینی شنگن (تعداد محدود) ویژه ژانویه 2019

هوایی

شب اقامت

700.600.500 یورو

تور3 شب میلان و 3 شب پاریس ویژه پاییز

تور3 شب میلان و 3 شب پاریس ویژه پاییز

هوایی

6 شب اقامت

1250 یورو

تور پاریس ویژه پاییز و زمستان 97

تور پاریس ویژه پاییز و زمستان 97

هوایی

5 شب اقامت

1000یورو

تور هلند ویژه پاییز و زمستان 97

تور هلند ویژه پاییز و زمستان 97

هوایی

5 شب اقامت

1090 یورو

نرخ استثنایی تور فرانسه ویژه ژانویه 2019

نرخ استثنایی تور فرانسه ویژه ژانویه 2019

هوایی

7 شب اقامت

1550یورو + نرخ پرواز

ویزا سینگل و مولتی فرانسه و رفع ریجکتی از سفارت فرانسه

ویزا سینگل و مولتی فرانسه و رفع ریجکتی از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

ویزای مولتی کانادا + پیکاپ ویزای کانادا

ویزای مولتی کانادا + پیکاپ ویزای کانادا

هوایی

شب اقامت

ویزا کانادا مولتی(5 ساله)

ویزا کانادا مولتی(5 ساله)

هوایی

شب اقامت

اخذ ویزای شنگن و کانادا(vip)

اخذ ویزای شنگن و کانادا(vip)

هوایی

شب اقامت

ویزای تضمینی کانادا (VIP)

ویزای تضمینی کانادا (VIP)

هوایی

شب اقامت

وقت سفارت ایتالیا - فرانسه - اسپانیا (شنگن - تضمینی)

وقت سفارت ایتالیا - فرانسه - اسپانیا (شنگن - تضمینی)

هوایی

شب اقامت

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

ویزای شنگن و رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت