•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای لحظه آخری مربوط به آن را مشاهده کنید.

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

8/700/000 تومان

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

12/350/000 تومان

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

12/350/000 تومان

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/100/000 تومان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

هوایی

10 شب اقامت

12/600/000 تومان

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

10/750/000 تومان

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

9 شب اقامت

22/500/000 تومان

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/750/000 تومان

تور میلان بهار و تابستان 97

تور میلان بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/300/000 تومان

تور صربستان 31 فروردین (بدون ویزا)

تور صربستان 31 فروردین (بدون ویزا)

هوایی

3 شب اقامت

1/750/000 تومان

آفر ویژه تور باکو  27 و 30 فروردین

آفر ویژه تور باکو 27 و 30 فروردین

هوایی

3 شب اقامت

1/450/000 تومان

تور شیراز ویژه 16 اردیبهشت ماه

تور شیراز ویژه 16 اردیبهشت ماه

هوایی

3 شب اقامت

570/000 تومان